พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทกะเลิงดอนตาล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทกะเลิงดอนตาล ตั้งอยู่ภายในวัดมัชฌิมาวาส อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นวัดที่มีความเก่าแก่ของอำเภอ และเป็นที่รักษากลองมโหระทึกโบราณ(กลองทองหรือกลองกบ)ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย   ริเริ่มการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนภายในวัดเมื่อปี  พ.ศ.2563 นำโดย คุณพ่อกีรติ ปาวงศ์ และคณะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่า ไทกะเลิง เป็นผู้รวบรวม ร่วมกับท่านเจ้าอาวาส ซึ่งภายในวัดมีเรื่องราว  โบราณสถานและวัตถุโบราณอยู่หลายชิ้น กลองมโหระทึก เป็น กลองสัมฤทธิ์หน้าเดียว เส้นผ่าศูนย์กลาง 86 เซนติเมตร ตัวกลองยาว 90 เซนติเมตร หน้ากลองเป็นรูปตะวันนูนมีแฉก 14 แฉก มีรูปกบติดขอบกลองจำนวน 4 ตัว กลองดังกล่าวเชื่อว่าอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี และเป็นกลองที่พวกข่าและขอมโบราณชอบเก็บสะสมไว้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2481 ที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำโขงที่น้ำเซาะพังตรงบ้านนาทามของลาวและในบริเวณวัดยังมีสิมเก่าแก่ซึ่งมีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์สวยงามน่าสนใจ โดดเด่นโดยช่างเวียดนามในสมัยนั้นเป็นผู้ก่อสร้าง   นอกจากนี้ คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวม สิ่งของโบราณ มาเรียบเรียงไว้ เพื่อจัดแสดงภายในวัดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และข้อมูลสำคัญให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top