พิพิธภัณฑ์เต่าล้านปี

พิพิธภัณฑ์เต่าล้านปี โรงเรียนบ้านคำพอก ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

พิพิธภัณฑ์เต่าล้านปีโรงเรียนบ้านคำพอก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านคำพอก 1 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 087-948-7310

            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) แถลงกรณีนักธรณีวิทยาได้พบฟอสซิลสัตว์โบราณบริเวณเทือกเขาภูพานในเขต จ.มุกดาหาร 2 ตัว เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2548 ต่อมาตรวจสอบพบว่า เป็นฟอสซิลเต่ายักษ์ อายุประมาณ 150 ล้านปี และหลังจากใช้เวลาในการตรวจสอบกับนักธรณีวิทยา และสถาบันธรณีวิทยาจากทั่วโลกแล้ว ล่าสุดนั้นพบว่า เต่าชนิดดังกล่าว เป็นฟอสซิลเต่าโบราณสกุลใหม่ของโลก และได้ส่งตีพิมพ์ในวารสาร Geological Society, London,Special Publication โดยตั้งชื่อว่า “Basilochelys macrobios.” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชื่อดังกล่าวเป็นภาษากรีก แปลว่า ขอให้พระมหากษัตริย์ไทยมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน

นายวราวุธ สุธีธร ผู้อำนายการสำนักวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กล่าวว่า ฟอสซิลเต่าที่เจอทั้ง 2 ตัว ตัวแรกกว้าง 85 เซนติเมตร อีกตัวยาว 95 เซนติเมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ลักษณะเต่าทั้งสองตัวอยู่ในท่าหงายท้อง กระดองมีสองชั้น คือเปลือกนอกมีรอยเหมือนกระดองติดกับชั้นใน ส่วนชั้นในมีลักษณะคล้ายกระดูกหลายชิ้นเรียงตัวกัน น้ำหนักตัวละประมาณ 100 กิโลกรัม

             “จากการค้นคว้าและทำวิจัยร่วมกับศูนย์ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศฝรั่งเศส พบว่า เต่าทั้ง 2 ตัวเป็นเต่าบกยุคแรกๆ ที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งเป็นต้นตระกูลของเต่าบกในยุคปัจจุบัน” นายวราวุธกล่าว และว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทธ.ร่วมกับศูนย์วิจัยของฝรั่งเศสได้ค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ขนาดใหญ่และมีสภาพสมบูรณ์จำนวน 171 ชิ้น ชิ้นสำคัญที่สุดคือ ส่วนของหัวกะโหลก สะสมอยู่ในชั้นหินหมวดเสาขัว ในพื้นที่บ้านนาไคร้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จากการศึกษาต่อมาพบว่า เป็นกระดูกของซอโรพอด ไดโนเสาร์กินพืช และจากการสร้างภาพจำลองซอโรพอดทั้งตัวจากคอมพิวเตอร์กราฟิค พบว่า สัตว์ชนิดนี้จะมีกระดูกทั้งหมด 284 ชิ้น แต่ที่พบที่บ้านนาไคร้จำนวน 171 ชิ้นนั้น คิดเป็นจำนวน 60% ของกระดูกทั้งหมดขาดอีก 109 ชิ้นเท่านั้น จะมาประกอบกันเป็นกระดูกไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และสมบูรณ์ที่สุดในโลก กระดูกไดโนเสาร์ที่พบนี้ มีรูปร่างลักษณะตรงกับกระดูกต้นแบบของภูเวียงโกซอรัส สิริธรเน ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชคอยาว โดย ทธ.ขอพระราชทานชื่อชนิดจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ทธ.ได้ให้ช่างหล่อชิ้นกระดูก (เล็ปปิกา) ไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์เอสเพอร์ซารา ประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม เป็นต้นไปประมาณ 1 ปี

            June 22, Mr. Adisak Thongkamook, Director-General of the Department of Mineral Resources (TAT), announced that geologists had found two ancient animal fossils in the Phu Phan Mountains in Mukdahan Province in late March 2005. Later, they found that It is a giant tortoise fossil about 150 million years old and after taking time to examine it with a geologist. and geological institutes from around the world Recently, it was found that such a turtle It is a new genus of ancient turtle fossils in the world. and published in the Journal of the Geological Society, London, Special Publication under the name “Basilochelys macrobios.” in honor of His Majesty the King On the auspicious occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, the name is Greek for a long life to the King of Thailand.

Mr. Warawut Suthithorn, director of the Office of Paleontological Research and the Geological Museum, said that the two turtle fossils found were the first 85 centimeters wide, the other 95 centimeters long and 80 centimeters wide. Both turtles are in a supine position. The carapace has two layers. That is, the outer shell has marks like a carapace attached to the inner layer. The inner part looks like many bones arranged together. Each weighs approximately 100 kg.

“From research and research with the National Center for Scientific Research. In France, both turtles were found to be early land turtles. That happened in the world, which is the ancestor of land turtles in modern times, ”said Mr. Warawut, and that recently, the TAT together with the French Research Center discovered 171 large and intact dinosaur bones. most importantly part of the skull Accumulated in the rock layer of Sao Khua category. in Ban Na Khrai area Kuchinarai District, Kalasin Province, from subsequent studies, it was found that It’s the bone of a sauropod. plant-eating dinosaurs And from the computer graphics simulation of the entire sauropod body, it was found that this animal had a total of 284 bones, but the 171 found at Ban Na Krai were 60% of the total bones, only 109 were missing. come together to form the most complete dinosaur bones in Thailand and most perfect in the world This dinosaur bone was found. Its shape corresponds to the prototype bone of Phu Wiangosaurus Sirindhorn, a long-necked

herbivorous dinosaur. In this regard, the TAT had a bone casting artist (Lepika) exhibited at the Espersara Museum in France From July 4 onwards, about 1 year.

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2020 มีรายงานค้นพบซากดึกดำบรรพ์เต่าคาดว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากวารสาร Science advance กระดองมีความยาวประมาณ 2.4 เมตร อายุประมาณ 5 – 10 ล้านปีที่แล้วจากทวีปอเมริกาใต้ ประเทศเวเนซูเอลา ชื่อ Stupendemys geopraphicus ซึ่งเป็นเต่าที่สูญพันธ์ไปแล้ว นักวิจัยคาดการณ์ว่าเต่าชนิดนี้มีขนาดใหญ่มากเนื่องจากเป็นการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับนักล่าขนาดใหญ่ โดยยังคงมีร่องรอยการกัดบนกระดองอีกด้วย

ในบ้านเรา พบว่าซากดึกดำบรรพ์เต่าที่มีขนาดใหญ่นั้นใหญ่เพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้น ซากดังกล่าวเป็นเต่าบกที่พบในแหล่งขุดค้นบ่อทรายท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา มีการรายงานทางวิชาการในวารสาร Annales de Paléontologie ค.ศ. 2019 ชื่อ Megalochelys sp. อายุประมาณ 16 – 2.5 ล้านปีก่อน พบร่วมกับซากดึกดำบรรพ์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก
           นอกจากนี้ยังพบเต่าบกอายุ 150 ล้านปี ขนาดกระดองยาวประมาณ 1 เมตร จากแหล่งขุดค้นบ้านคำพอก อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร ตีพิมพ์ในวารสาร Geological Society ,London ,Special Publications ค.ศ.2009 ว่าเป็นฟอสซิลเต่าสกุลใหม่ และชนิดใหม่ของโลกชื่อ Basilochelys macrobios. มีความหมายเป็นสิริมงคลว่า “ขอให้พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน” เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
มีการศึกษาวิจัยเต่าบกขนาดยักษ์ทั้ง 2 ตัวที่พบในประเทศไทยอย่างละเอียด พบความโดดเด่นของเต่าโบราณที่กระดองเต่า เพราะมีบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นของขอบกระดองภายนอกและภายใน มีรูปแบบลายที่เป็นตัวกำหนด ตลอดจนความชัดเจนของหัวกะโหลก กระดูกคอ กระดูกซี่โครงกระดูกขาหน้าและขาหลัง นับได้ว่าฟอสซิลเต่ายักษ์ทั้งสองตัวมีความสมบูรณ์มากที่สุดของโลก และถือเป็นบรรพษุรุษของเต่าบกในยุคปัจจุบัน ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้

In February 2020 a turtle fossil was reported in the journal Science advance, estimated to be the largest in the world. Its shell is about 2.4 meters long, about 5-10 million years ago from South America. Venezuela named Stupendemys geopraphicus, an extinct tortoise. Researchers speculate that this tortoise’s enormous size is an adaptation to fight larger predators. There are still traces of bites on the carapace as well.

In our country, it was found that a large turtle fossil was only about 1.5 meters long. The said remains were land turtles found at the Tha Chang Sand Pit excavation site. Nakhon Ratchasima Province An academic report in the Annales de Paléontologie 2019 named Megalochelys sp., about 16 – 2.5 million years ago, was found along with many other fossils.

In addition, a 150-million-year-old tortoise, about 1 meter long, was found from the excavation site at Ban Kham Phok, Nong Sung District, Mukdahan Province, published in the Journal of the Geological Society, London, Special Publications in 2009 as a turtle fossil. new currency and a new species of the world called Basilochelys macrobios. “Long live the King of Thailand” in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Maha Bhumibol Adulyadej the Great Borommanatbophit on the auspicious occasion of His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary

There is a thorough study of the two giant tortoises found in Thailand. Discover the uniqueness of ancient turtles at the turtle shell. Because there is a connection between the external and internal edges of the carapace. There is a deterministic pattern. as well as clarity of the skull, cervical vertebrae, ribs, front and hind limbs Both giant tortoise fossils are the most complete in the world and it is regarded as the ancestor of land turtles in the modern era In Southeast Asia.

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top