พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูม สะหวัน (บ้านเกิดท่านหนูฮัก)

พิพิธภัณฑ์ท่านหนูฮัก พูม สะหวัน (บ้านเกิดท่านหนูฮัก)

อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

          อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน สร้างขึ้นเมื่อปี 2554 เพื่อรำลึกถึงอดีตประธานประเทศของ สปป.ลาว ซึ่งเกิดที่บ้านพาลุกาและอาศัยอยู่ที่แห่งนี้เป็นเวลาหลายปี ภายในอนุสรณ์สถาน มีการบอกเล่าประวัติ การเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2538 ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของท่านหนูฮักฯ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และเป็นสัญลักษณ์ต่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว   

ที่มา : https://web.facebook.com/palukagoraphum/?_rdc=1&_rdr

ที่ตั้ง https://goo.gl/maps/cffThVAn7gNba3zM8

ข้อมูลติดต่อ นายเบย ปัญญา (นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด) โทร 0862252526

ประวัติ

       ท่านหนูฮัก พูมิสะหวัน เกิดวันที่ 9 เมษายน.2457 ได้รับเลือกขึ้นเป็นประธานประเทศ ในเดือน พฤศจิกายน .2535 สืบต่อจาก นายไกสอน พมวิหาน ผู้นำแห่งรัฐคนที่ 3 ของลาว นายหนูฮัก ถึงแก่อนิจกรรมวันที่ 9 ก.ย.2551 รวมอายุ 94 ปี นับเป็นผู้นำยุคก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาวคนสุดท้ายที่จากไป ถัดจากเจ้าสุพานุวง นายพูมี วงวิจิตและนายไกสอน พมวิหาน

“หนูฮัก พูมสะหวัน”  คนสองแผ่นดิน

       ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน มีความผูกพันกับเมืองมุกดาหาร ในฐานะที่ท่านเกิดในหมู่บ้านเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ตำนานสองฝั่งโขงเล่ากันมาว่า ปี 2185 มีชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านหลวงโพนสิมทางฝั่งซ้าย ข้ามไปตั้งบ้านเรือนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง จากนั้นจึงมีก่อตั้งเมืองพาลุกากรภูมิ ซึ่งภายหลังขึ้นกับเมืองมุกดาหาร คนสะหวันนะเขตกับคนมุกดาหาร จึงเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดกันมาแต่โบร่ำโบราณ “ท่านหนูฮัก” เกิดที่หมู่บ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่จ.มุกดาหาร หรือเมืองพาลุกากรภูมิ วัยเด็ก ท่านหนูฮัก ข้ามโขงไปเรียนชั้นประถม ที่บ้านแก้งกอก เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต

            วัยหนุ่ม ท่านหนูฮักทำมาค้าขายกับเวียดนาม โดยคุมรถบรรทุกสินค้าจากสะหวันนะเขตไปตามเส้นทางหมายเลข 9 ระหว่างทำมาค้าขาย ก็เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการลาวต่อต้าน ประจำภาคตะวันออก และเป็นคณะผู้เตรียมการจัดตั้งรัฐบาลลาวต่อต้าน จากนั้น ท่านหนูฮักและมิตรสหาย ก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่ชี้นำประชาชนลาว ต่อสู้จักรพรรคินิยมแบบเก่าและแบบใหม่ จนปลดปล่อยประเทศชาติสำเร็จ  หลัง 2 ธันวาคม 2518 กองประชุมใหญ่ทั่วประเทศ ได้เลือกสหายเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน ของรัฐบาล สปป.ลาว 25 พฤศจิกายน 2535 ได้รับเลือกตั้งจากกองประชุมสภาประชาชนสูงสุด ให้เป็นประธานประเทศ สปป.ลาว จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 สหายหนูฮัก ได้รับเลือกตั้งเป็นกรมการเมืองประจำศูนย์กลางพรรค ตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่ 2-5 ท่านหนูฮัก เป็นประธานประเทศ สปป.ลาว คนที่ 4 ต่อจากท่านไกสอน, ท่านพูมี วงวิจิด และท่านสุพานุวง การจากไปของท่านหนูฮัก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 นับเป็นการสูญเสียอดีตผู้นำรุ่นแรกของพรรคอีกครั้งหนึ่ง

           8 พฤษภาคม 2558 ชาวแขวงสะหวันนะเขต มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ที่บ้านท่าเมือง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ก่อนหน้านั้น จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือญาติในแขวงสะหวันนะเขต ได้สร้างอนุสรณ์สถาน “ท่านหนูฮัก” ในบริเวณที่เคยเป็นบ้านของท่านหนูฮักเมื่อครั้งใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพาลุกา

การสร้างอนุสรณ์สถานที่บ้านพาลุกา เป็นความประสงค์ของเครือญาติทางแขวงสะหวันนะเขต ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการบันทึกประวัติศาสตร์สายพัวพันคนสองฝั่งโขง “อนุสาวรีย์ที่ฝั่งซ้าย” กับ “อนุสรณ์สถานที่ฝั่งขวา” คือบทบันทึกชีวิต “คนสองแผ่นดิน” ชื่อ หนูฮัก พูมสะหวัน ที่เป็นรูปธรรมที่สุด

วันที่ 25 กันยายน 2560 กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต รองกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดอนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน และงานพาลุกากรภูมิ ณ อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน บ้านพาลุกา หมู่ที่ 3 ตำบลชะโนด อ. หว้านใหญ่ จ. มุกดาหาร ตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธาน และมีฝ่าย สปป.ลาว นำโดยนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวง แขวงสะหวันนะเขต นางวิลาวัน พมวิหาน ภริยา นายคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต และคณะผู้บริหารแขวงสะหวันนะเขต รวมกว่า 15 คน เข้าร่วม              

องค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนและความเป็นมา

“หนูฮัก พูมสะหวัน”  คนสองแผ่นดิน

       ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน มีความผูกพันกับเมืองมุกดาหาร ในฐานะที่ท่านเกิดในหมู่บ้านเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ตำนานสองฝั่งโขงเล่ากันมาว่า ปี 2185 มีชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านหลวงโพนสิมทางฝั่งซ้าย ข้ามไปตั้งบ้านเรือนทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง จากนั้นจึงมีก่อตั้งเมืองพาลุกากรภูมิ ซึ่งภายหลังขึ้นกับเมืองมุกดาหาร คนสะหวันนะเขตกับคนมุกดาหาร จึงเป็นเครือญาติที่ใกล้ชิดกันมาแต่โบร่ำโบราณ “ท่านหนูฮัก” เกิดที่หมู่บ้านพาลุกา ต.ชะโนด อ.หว้านใหญ่จ.มุกดาหาร หรือเมืองพาลุกากรภูมิ วัยเด็ก ท่านหนูฮัก ข้ามโขงไปเรียนชั้นประถม ที่บ้านแก้งกอก เมืองจำพอน แขวงสะหวันนะเขต

วัยหนุ่ม ท่านหนูฮักทำมาค้าขายกับเวียดนาม โดยคุมรถบรรทุกสินค้าจากสะหวันนะเขตไปตามเส้นทางหมายเลข 9

ระหว่างทำมาค้าขาย ก็เข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการลาวต่อต้าน ประจำภาคตะวันออก และเป็นคณะผู้เตรียมการจัดตั้งรัฐบาลลาวต่อต้าน จากนั้น ท่านหนูฮักและมิตรสหาย ก่อตั้งพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ที่ชี้นำประชาชนลาว ต่อสู้จักรพรรคินิยมแบบเก่าและแบบใหม่ จนปลดปล่อยประเทศชาติสำเร็จ  หลัง 2 ธันวาคม 2518 กองประชุมใหญ่ทั่วประเทศ ได้เลือกสหายเป็นรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน ของรัฐบาล สปป.ลาว 25 พฤศจิกายน 2535 ได้รับเลือกตั้งจากกองประชุมสภาประชาชนสูงสุด ให้เป็นประธานประเทศ สปป.ลาว จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 สหายหนูฮัก ได้รับเลือกตั้งเป็นกรมการเมืองประจำศูนย์กลางพรรค ตั้งแต่กองประชุมใหญ่ครั้งที่ 2-5 ท่านหนูฮัก เป็นประธานประเทศ สปป.ลาว คนที่ 4 ต่อจากท่านไกสอน, ท่านพูมี วงวิจิด และท่านสุพานุวง การจากไปของท่านหนูฮัก เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 นับเป็นการสูญเสียอดีตผู้นำรุ่นแรกของพรรคอีกครั้งหนึ่ง

       8 พฤษภาคม 2558 ชาวแขวงสะหวันนะเขต มีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ท่านหนูฮัก พูมสะหวัน ที่บ้านท่าเมือง เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ก่อนหน้านั้น จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเครือญาติในแขวงสะหวันนะเขต ได้สร้างอนุสรณ์สถาน “ท่านหนูฮัก” ในบริเวณที่เคยเป็นบ้านของท่านหนูฮักเมื่อครั้งใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพาลุกา

การสร้างอนุสรณ์สถานที่บ้านพาลุกา เป็นความประสงค์ของเครือญาติทางแขวงสะหวันนะเขต ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการบันทึกประวัติศาสตร์สายพัวพันคนสองฝั่งโขง “อนุสาวรีย์ที่ฝั่งซ้าย” กับ “อนุสรณ์สถานที่ฝั่งขวา” คือบทบันทึกชีวิต “คนสองแผ่นดิน” ชื่อ หนูฮัก พูมสะหวัน ที่เป็นรูปธรรมที่สุด

เอกสารอ้างอิง

https://web.facebook.com/palukagoraphum/?_rdc=1&_rdr

https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/81681

https://www.google.com/search?sxsrf=AB5stBjOagF6ZrpZ8_C4UE3VjLR1RBHrAw:1689913141758&qhttps://e-shann.com/%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%81/

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top