พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านก้านเหลืองดง

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านก้านเหลืองดง ตั้งอยู่ ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

บ้านก้านเหลืองเป็นหมู่่บ้านที่เก่าแก่กว่า 200 ปี ชาวบ้านก้านเหลืองดงเป็นชาวภูไท ที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองวัง เมืองคำอ้อ อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปัจจุบันเมื่อประมาณปี พ.ศ.2327 โดยผู้นำกลุ่ม 3 คน คือ
1.กลุ่มเจ้านุลี
2.กลุ่มเจ้าเภาลี
3.กลุ่มเจ้าขุนศรีสงคราม
ทั้ง 3 กลุ่ม ได้นำประชาชนมาปักหลักในที่ดอนที่บริเวณรอบเป็นทุ่งราบมีน้ำบริบูรณ์และมีสัตว์ป่าเป็นจำนวนมาก เป็นพื้นที่เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือน มีการขยายบ้านเรือนออกไปเรื่อยๆ จนถึงบริเวณต้นก้านเหลือง ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดหกคนโอบรอบจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านก้านเหลืองดง ผู้นำกลุ่มดังกล่าวเป็นต้นกูลของนามสกุลในหมู่บ้าน คือ
กลุ่มเจ้านุลี เป็นต้นตระกูลนามสกุล เหง้าโอสา
กลุ่มเจ้าเภาลี เป็นต้นตระกูลนามสกุล เชื้อวังคำ
กลุ่มเจ้าขุนศรีสงคราม เป็นต้นตระกูลนามสกุล สุคำภา
ชาวบ้านก้านเหลืองดงส่วนใหญ่จึงมีนามสกูลสามถ้อยคำตามต้นตระกูลของบรรพบุรุษดังกล่าว การมีส่วนร่วมกันมีการแต่งงานระหว่างเครือญาติกันเป็นส่วนใหญ่.

Cr.พลังคนภูไทใหม่

ที่มา : https://web.facebook.com/photo/?fbid=454906086667033&set=a.454906083333700

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top